Het merk Remarkable Garden

Het label “Remarkable Garden” werd in 2004 in het leven geroepen door het Ministerie van Cultuur en Communicatie om het beleid ten gunste van parken en tuinen nieuw leven in te blazen, ze meer te beschermen, ze te promoten en bekend te maken.

Dit label, dat verder gaat dan het exclusieve kader van tuinen die als historisch monument worden beschermd, benadrukt zo een specifiek, bijzonder kwetsbaar erfgoed, zowel op het gebied van erfgoed als op het gebied van creatie.

etiket

Toegekend door het Ministerie van Cultuur en Communicatie, op voorstel van de Nationale Raad voor Parken en Tuinen, geeft het aan het grote publiek de tuinen aan waarvan het ontwerp, de planten en het onderhoud van een opmerkelijk niveau zijn.

Het label wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, met mogelijke herziening in geval van verandering van eigenaar of gebrek aan onderhoud of openingsvoorwaarden. De eigenaars of beheerders van opmerkelijke tuinen verbinden zich er dus toe om hun tuin regelmatig te onderhouden, te openen volgens een bepaalde periode, om ten minste deel te nemen aan één nationale actie ("Les Rendez-vous aux jardins" of "Europese dagen van erfgoed ”), om informatiedocumenten (historische kaart, samenstelling en botanische aanduidingen) ter beschikking van het publiek te stellen en op een voor het publiek zichtbare plaats de plaquette met het logo van het label“ Remarkable Garden ”aan te brengen.

In februari 2008 waren er 314 opmerkelijke tuinen in Frankrijk. Historische of hedendaagse tuinen, recente creaties in de buurt van een kasteel, tuinen met collecties, openbare parken of kunstenaarstuinen, de opmerkelijke tuinen zijn representatief voor de grote rijkdom van dit erfgoed!